Pribatutasun-politika

PRIBATUTASUN-POLITIKA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO) xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datu pertsonalak, Apartekoa dena, datuak tratatzeko ardura duen enpresak eta bere enpresa-taldea osatzen duten enpresek informazioa, produktuak edo zerbitzuak emateko erabiliko dituztela, ezabatzeko eskatu arte. Araudian aurreikusitako eskubideak erabil ditzakezu, datuak ikusi, zuzendu, ezabatu, gardenak izan, tratamendua mugatu edo datuak eramateko. Horretarako, bidali mezu bat helbide honetara: info@aparte.eus

aparte.euswebgunearen helburu nagusia Aparteren produktuen berri ematea da.

Aparte Horrez gain, bere gain hartzen ditu datu pertsonalak babesteko legezko betebeharrak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan jasoak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak.

DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Aparteren nahia da erabiltzaileak informazio egokia izatea bere datuak behar den moduan eman nahi dituen edo ez berariaz, askatasunez eta borondatez erabakitzeko. Horri dagokionez, erabiltzaileari jakinarazten zaio bildutako datuen tratamenduaren arduradunaAparte dela, helbidea honako hau duela: Mamut Merkataritza Zentroa, 48. lokala, Astigarragako Bidea 4, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) (posta elektronikoa: info@aparte.eus).

Horrez gain, jakinarazten du datuen tratamenduaren Aparte arduraduna dela, hirugarren bati datuen tratamenduaren kudeaketa agindu ahal izatearen kalterik gabe, eta erabiltzaileek horretarako baimena ematen dute.

Lana egiteko erabiltzaileen datuetara sartu behar duten langileek bakarrik dute datuetara sartzeko aukera. Datuak babesteko eta/edo segurtasuneko gure politikak urratzen dituen edozein langilek diziplina-ekintzak bete beharko ditu, baita kaleratzeak eta akzio zibilak eta/edo penalak ere.

DATUAREN TRATAMENDUAREN HELBURUA

Datuak bildu eta tratatu eginen dira, helburu honekin:

1. Erabiltzaileek eskatutako zerbitzua behar bezala kudeatzea. 2. Estatistiketarako erabiltzaileen parte-hartzea ezagutzea. 3. Erabiltzaileei albisteen berri ematea eta Aparte produktuak eta/edo hirugarren enpresa laguntzaileak daudela jakinaraztea. 4. Langileak hautatzeko prozesuetan edo proiektuak proposatzeko prozesuetan parte har dezaten kudeatzea.Kasu bakoitzean kontrakoa adierazten ez bada, inprimakietan jasotzen diren datuak beharrezkoak eta nahitaezkoak dira dagokion web guneko edo web guneko zerbitzuetara sartu ahal izateko. Apartek ezin izanen ditu erregistratu nahitaezko datuak ematen ez dituztenak.

Erabiltzaileak datu egiazkoak, zehatzak eta osoak erabili behar ditu inprimakiak betetzeko, eta datu faltsuak, zehaztugabeak, osatugabeak edo eguneratu gabeak emanez gero sor daitezkeen kalte-galerez erantzun behar du.

Horrez gain, fitxategi automatizatuan dauden eta indarra duen legerian ezarrita dauden datuak isilpean gordetzeko betebeharra bete beharko du.

ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK

Interesdunak edo ordezkatzen duen pertsonak, bai eta gurasoek edo tutoreek ere, noiznahi erabili ahal izango dute datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko, gardentasunerako, tratamendua mugatzeko edo datuok eramateko eskubidea. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali beharko dio Aparteri, erabiltzailearen identitatea egiaztatzen duen helbide horretan; webgunearen beraren bidez, i info@aparte.eus postontziaren helbidera jakinarazita, eta, betiere, bere nortasuna eta eskubidea frogatzen dituen dokumentua erantsita.

DATUEK GORDETZEKO EPEA

Datu pertsonalak datuen tratamenduaren helburuaren arabera gordeko dira, interesdunak datu horiek ezabatzea eskatzen ez duen bitartean.